Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?
Tüm Anketler


Erkin Özgünsür Soruyor, Hüseyin Altıntaş Cevaplıyor

Elmalı halkının isteğiyle başkanlık görevini devir alan Hüseyin Altıntaş, geride bırakılan bir yıllık süreci arkadaşımız Erkin ÖZGÜNSÜRe değerlendirdi.

03 Eyl?l 2013 00:01
Yorum Sayısı :0  

E. ÖZGÜNSÜR : “Sayın Altıntaş, bir dönem dinlendikten sonra tekrar El-malı halkının desteğini arkanıza alarak Belediye Başkanı oldunuz. Aslında El-malı tarihine baktığımız zaman iki dö-nem belediye başkanlığı yapan yok ve bu nedenle başarınız, Elmalı’da da bu-güne kadar ki dönemde bir ilk’i getirdi. Kısaca bir değerlendirme yapar mısınız ?”

H. ALTINTAŞ : “Elmalı’nın tarihinde ikinci kez belediye başkanı seçilmekten ziyade, Elmalı halkının bir dönem beni dinlendir-dikten sonra tekrar beni belediye başkanı olarak seçmeleri benim açımdan daha önemli. Aslına bakarsan, onca hizmetin ardından Elmalı halkının beni tekrar seçmemesi biraz hayal kırıklılığı yarattı. Üzüldüm ama Elmalı halkına o tercih-lerinden ötürü kızmadım. Nitekim, 29 Mart 2009’da tekrar görev verildi ve bu da benim için ilk dönem Elmalı’ya verdiğim hizmetlerin geçte olsa takdir edildiği anlamını taşıyor. 

    Kısaca kaldığım yerden hizmete susayan Elmalı’ya belediye hizmeti getirmeye başladım.”

E. ÖZGÜNSÜR: “ Sanıyorum, tekrar belediye başkanı olmanız sizin için sürpriz olmamıştır. Ama daha makama ısınmadan belediyenin kapısına dev-lette dahil alacaklıların gelmesi sürpriz olmuş olmalı. Ne dersiniz ?

H. ALTINTAŞ, “ Sürpriz demeyelim, şok oldum. Kelimenin tam anlamı ile şok oldum. Esnafın, belediyenin kapısına” alacağımı ver” diye dayanmasını anlarım. Ama devletin alacağı için belediyenin kapısına dayanmasını anlayamam. Hele hele devletin o alacağı beni hiç ilgilen-dirmiyorsa, geride bırakılan dönem içinde devlete o borcu yapan belediyenin ba-şında ben yoksam, devletin belediyenin kapısına “alacağımı istiyorum” diye da-yanmasını hiç anlayamam. Benim işçi-min, memurumun maaşına el konulmak istenmesini, Elmalı Belediyesi’nin hiz-metinin engellenmesini anlayamam.”

E. ÖZGÜNSÜR : “Aslında anlamanız lazım. Madem borç geçmiş yönetimin, o dönemde haciz yoksa....Elmalı halkının cezalandırması olarak yorum-lamak istemiyorum ama belli bir süre daha esnek olunması gerektiğini düşünüyorum.”

H. ALTINTAŞ: “ Kızdığım nokta o. Sen niye alacağını, borcun yapıldığı dönemde tahsil etmeye çalışmıyorsun? Hizmette süreklilik esatır, biz ödeyelim. Ödeme-yelim demiyoruz ama daha dün bir, bugün iki. Hele bir yol alalım, hele borcu- alacağı bir ortaya koyalım. Yol haritamızı çizelim.”

E. ÖZGÜNSÜR : “Sanıyorum SGK’na bir borç sözkonusuydu. İkinci dönem ne kadar borçla görevi devir aldınız ? “

H. ALTINTAŞ : “ Bize Elmalı halkı ikinci dönem için görev verirken, toplam eski parayla 11.3 trilyon lira, yeni parayla 11.3 milyon lira borç yüküyle karşılaştık. Sadece esnafa belediyenin olan borcu 1 trilyon 237 milyon liraydı. Çocuk oyun alanları yapılmış, 197 milyar liralık faturanın ödemesi 27 Mart sonrasına bırakılmış. Bu sadece bir örnek. Bunun yanında belediyenin 2 trilyon 783 milyon lira SGK’ya borcu varmış. 2 trilyon 91 milyon lira lira vergi dairelerine, 534 milyar lira TEDAŞ’a,  195 milyar lira da İller Bankası’na borç vardı. “

E. ÖZGÜNSÜR: “ Mesela SGK’ya bu kadar borcu nasıl yapmışlar.”

H. Altıntaş: “2004 yılından bu yana personelin sigorta primleri yatırılmamış. Aynı şekilde emeklilik kesenekleri de  ödenmemiş. Personele ikramiyeleri öden-memiş. İkramiye bize vurdu.. Elmalı Belediyesi’nin görevi aldığımız zaman personeline ikramiye borcu 153  milyar liraydı. Kısaca Elmalı Belediyesi’ni geride bırakılan beş yılın faizleri ile birlikte 11 trilyon 300 milyar lira borçla devir aldık.”

E. ÖZGÜNSÜR : “Böyle bir tablo bekliyormuydunuz ?”

H. ALTINTAŞ : “ Her belediye borçla devredilir, nitekim biz de bizden önceki yönetime eski parayla 500 milyar, yeni parayla 500 bin lira borçla görevi devir ettik. Ama oto garajdaki bırakılan 600 milyar liralık demir, belediyemize kazan-dırdığımız kepçe ve diğer araçlar, taş ocağı, parke ve büz imalatı tesislerini de devir etmiştik. Elmalı Belediyesi’nin bu kadar borçlandığını ne ben, ne Elmalı halkı tahmin etmiyordu. Öyle bir belediye devir aldık ki, 200 yıllık tarihindeki en büyük borç batağına sahip bir belediyedi”

E. ÖZGÜNSÜR: “ Ve beklenen sonuç, icralar.”

H. ALTINTAŞ :” Devlet, hasta yatağında can çekişen çocuğunu icraya verdi. Canlansın, sağlığını kavuşsun da ondan sonra alacağımı alayım demedi. 2 esnaf ta belediyeyi icraya verdi. Şu aşamada borçlar takır takır ödeniyor, belediye hizmet üretiyor, yeni araç- gereç alıyor.”

E. ÖZGÜNSÜR: “Ödemiyorum arka-daş. Bu borcu kim yaptıysa gidin ondan alın deseydiniz? “

H. ALTINTAŞ: “İcra kapınıza dayandı mı, kasanızdaki para değil, gelecek paralar da gider. Kaldı ki, ödemiyorum deseniz bile günde eski parayla 9 milyar, yeni parayla 9 bin lira faiz yüküyle karşılaşıyor-sunuz. Bunu 30’la çarpın, ortaya çıkan faiz yükü eski parayla  270 milyar lira.”

E. ÖZGÜNSÜR: “Bakıyorum, ne icralar ne de bu kadar borç sizi hizmet yolunda engellememiş.”

H. ALTINTAŞ : “Elmalı’ya hizmetin yolu, belediyeyi sürekli gelire kavuşturmaktan geçiyor. İlk dönemimizde kum & çakıl tesisleri kurmuştuk. Buradan beledi-yemize ciddi anlamda gelir geliyordu. Sadece gelir değil, ilçe halkımız da inşaatı için gerekli olan kum & çakılı piyasaya göre çok daha ucuza satıyorduk Camilerimize bedavaya veriliyordu. Ne yazık ki, ikinci dönem başında bu tesisi faal halde bulmadık. Ekipmanları çalış-mıyordu. Bıraktığımız altın yumurtlayan tavuk kesilmişti. Aynen büz tesislerimiz gibi.. Düşüne-biliyor musunuz pompaj te-sisleri bile çalışmıyordu, elektrik borcundan dolayı elektrikleri kesikti.”

E. ÖZGÜNSÜR: “Nasılsa çalışmıyor demediniz gördüğüm kadarıyla.”

H. ALTINTAŞ: “Kum- çakıl tesisleri tekrar faaliyetine başlandı. Başlamadan önce 250 milyar liralık ek bir yatırımda yapıldı.  Parke te-sislerimiz daha modern ekipmana kavuştu. Daha önce 8 kişiyle günlük parke üretimi 8 bin adet iken, teknolojinin ye-nilenmesiyle 3 kişiyle günde 25 bin parke üretilmeye başlandı. 300 bin liralık çimentonun kullanıldığını söylersem, üretim ve kalite yönünden bilgi vermiş olurum. Bugüne kadar ilçedeki çeşitli yer-lere 1,2 trilyonluk  parke döşedik.”

E. ÖZGÜNSÜR: “ Elmalı cadde ve sokakları parke ile kaplanıyor. Ortaya daha şık bir görüntü çıktığı gerçek.”

H. ALTINTAŞ: “Göreve geldikten sonra 80 bin metrekarelik parke döşedik.  Recep Gürbüz Caddesi, Kaymakamlık Lojman-ları civarı, Sağlık Ocağı çevresi, Düğün salonu çevresi, Topdağı, Hasan Subaşı Caddesi ara sokakları, Karyağdı Mahal-lesi M. Topçu Okulu ve Eski mezbaha ile çevres, otogari şu anda aklıma gelen parke döşenen yerler. “

E. ÖZGÜNSÜR: “Belediyeye ait dükkanları satıyorsunuz. Bu konuda eleştiri de alıyorsunuz.”

H. ALTINTAŞ. “Satıyoruz ama...Bir satıyoruz yerine üç yapıyoruz. Sattı-ğımızla bir yanda inşaat çalışma-larımızı sürdürüyoruz, bir yanda borçlarımızı ödüyoruz, bir yanda da bu parayı ürettiğimiz hizmette kullanıyoruz. Devletten aldığımız para ortada. Masraflarımız da ortada. Hizmetlerimize harcadık-larımızda ortada. Bu konuda haksız bir eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Mesela yıllardır boş duran bir alan vardı.  Burayı değerlendirerek 12 adet dükkanı belediyeye kazan-dırdık. Bu dükkanların ve bazı eski dükkanların satılmasıyla 1,5 trilyon belediyenin kasasına girdi.  Yeni yaptığımız 12 dükkandan en son ihaleye çıkardığımızı 236 milyar 500 milyona sattık. Kötü ettiğimizi ya da yanlış yapmadığımızın işte bir başka göstergesi.”

E. ÖZGÜNSÜR: “ Devletten ne kadar para geliyor, Elmalı Bele-diyesi’ne ?”

H. ALTINTAŞ: “ İller Bankası’ndan Ocak’ta aldığımız para 136 milyar 500  bin lira. Şubat’ta bu rakam 164 milyara ulaştı. Diğer gelirlerimizle beraber bu rakam 526 milyarı buluyor.”

E. ÖZGÜNSÜR: “Peki masrafınız, ne kadar ?”

H. ALTINTAŞ : “Mesela Ocak ayında Elmalı Belediyesi’nin ödediği rakam 1 trilyon 451 lira. Buna perso-nelin yaklaşık 172 milyar lira civarındaki maaşı da dahil. Personelimizin SSK’larını ödüyoruz, bu da yaklaşık 94 milyar lira. Devlete öde-diğimiz çeşitli vergilerimiz var, bunlarda yaklaşık 62 milyar lira.”

E. ÖZGÜNSÜR: “ Yani devletin Elmalı Bele-diyesi’ne verdiği para, per-sonelin maaşını karşıla-mıyor. “

H. ALTINTAŞ :” Ne yazık ki öyle. Devletin verdiği para, belediyenin personeline ödediği maaşı bile karşılamıyor. Bele-diyenin diğer gelirleriyle biz perso-nelimizin SSK’larını da ödüyoruz, ver-gisini de ödüyoruz, Elmalı’ya hizmette getiriyoruz, belediyeyi araç ve gereç bakımından güçlendiriyoruz, beton tesisi kuruyoruz, ihtiyaç sahibi vatandaşları-mıza  yardımda da bulunuyoruz.”

E. ÖZGÜNSÜR: “ Gelir yarım milyon, gider 1 milyon. Parke tesisine tam otomatik yeni bir makina aldınız, kepçe aldınız, kum & çakıl tesislerini yeniden faaliyete geçirdiniz. Personelin maaşı aksamadan veriliyor...Değirmenin bu suyu nereden geliyor ?

H. ALTINTAŞ: “Elmalı Belediyesi’ni ticari bir zihniyetle yönetiyorum. Böyle bir kurum benim şahsi malım olsaydı, neler yapardım, aynen öyle yapıyorum. Burada yetimin hakkı var. Yetimin malını nasıl arttırmam gerekiyorsa öyle arttırma mücadelesi veriyorum. Değirmenin suyu, Elmalı Belediyesi’nin gücünden geliyor. Değirmenin suyu, belediyenin tekrar faal hale getirilen kum & çakıl tesislerinden geliyor. Değirmenin suyu, parke tesisle-rinden geliyor. Değirmenin suyu, eleşti-rildiğim belediye mülklerinin satışından geliyor. Değirmenin suyu satılan bu mülklerin yerine yenilerinin yapılma-sından geliyor.  Değirmenin suyu, 11.3 tril-yon liralık borcun günlük faizinin sadece 9 milyar lira olduğunu bu paranın Elmalı-lının cebinden çıktığını düşünüp, borç ödemeye ağırlık vermekten geliyor.”

E. ÖZGÜNSÜR: “ Elmalı Belediyesi olarak ayda kimlere ne kadar borç ödüyorsunuz?”

H. ALTINTAŞ: “ SGK’ya geçmiş dönemin borçlarına mahsuben ayda  100 milyara yakın para ödüyoruz. Yine geçmiş döneme ait elektrik borçlarına mahsuben mesela Mart ayında eski parayla 26 milyar lira ödemişiz. Esnaflara ve personele Ocak’ta 513,5 milyar, Mart’ta 419 milyar lira ödedik. Personelimize ödediğimiz paranın muhteviyatı ikramiyeleri.”

E. ÖZGÜNSÜR: “Bu kısa döneme birde beton tesisini sığdırdınız.”

H. ALTINTAŞ: “ 2 trilyon liraya beton tesisi kuruyoruz. Darboğaz mevkiinde kurula-cak beton tesisi saatte 100 metreküp beton üretecek. Beton tesisi ile ilçe hal-kına hem daha ucuz beton alma imkanı sunacağız, hem de belediyemizin beton işlerini maliyetine gerçekleştireceğiz. Hatırı sayılır bir gelir de beton tesisi ile belediyeye sağlanacak.”

E. ÖZGÜNSÜR: “ Elmalı caddelerinde dev bir ekskavatör sergilendi. Belediye makina parkının yeni bir aracı mı ?”

YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...